Hård kritik mot SVAR-projekt i Ramsele

EU-projektet ”Det skrivna kulturarvet” inom Svensk arkivinformation, SVAR, i Ramsele skulle skapa jobb och dra in pengar till SVAR - men det ser ut att bli ingenting.

Länsstyrelsen riktar hård kritik mot ledningen för ”Det skrivna kulturarvet”, som har misskött projektet.

Det skulle bli elva nya jobb i Ramsele, men det blev inte ett enda. Det skulle bli en telefonväxel för drygt en miljon kronor, men de pengarna gick istället bland annat till låsservice och löner. Det skulle bli marknadsföring av ett digitalt arkiv som bland annat kan användas till släktforskning, men det blev ingenting.

Enligt länsstyrelsen så uppfyller projektet helt enkelt inte de syften och mål som sattes upp från början. Projektet ”Det skrivna kulturarvet” är i praktiken både misskött och misslyckat.

Konsekvenserna kan bli att andra inom Svensk arkivinformation, SVAR, får sluta.

SVAR har nämligen ett underskott på flera miljoner som man inte får ta med sig in i nästa års budget, och förmodligen måste flera anställda sluta. Underskottet beror inte på att projektet ”Det skrivna kulturarvet” har misskötts, men ett av syftena med projektet var att skapa inkomster till Svar. Det i sin tur skulle ha lett till att underskottet minskar och då hade också hotet om att behöva säga upp personal blivit mindre.

Ledningen för projektet har nu en vecka på sig att förklara för länstyrelsen hur åtminstone delar av projektet ska räddas.