Extremt höga halter av dioxin i Marieberg

Dioxinlarmet i den gamla sågverksmiljön i Marieberg i Kramfors kommun fortsätter att oroa. Det konsultföretag som undersökt mark och byggnader har vid mätningarna fått extremt höga värden av dioxin.

I putsen till torkhuset ligger dioxin-nivån på 45 miljoner iteq, som enheten kallas. Gränsvärdet för industriområdesmark är 250 iteq.

Värdena är så höga att det laboratorium som gjorde mätningarna fått saneras - delar av utrustningen gick dessutom sönder.

Redan i går beslutade länsstyrelsen att avbryta all verksamhet i torkhuset i Marieberg.