Västernorrland

Systemändring spar pengar

Det nya systemet där diabetiker får hämta ut sina förbrukningsmedel på vårdcentralen istället för apotektet har slagit väl ut när det provats på försök i Örnsköldsvik. Det säger Tore Englund som är chef på Landstingets hjälpmedelscentral.

Nu håller landstinget på att införa samma rutiner i hela Västernorrland. I maj ska det vara infört överallt.

Den här förändringen väntas spara landstinget ungefär 10 miljoner kronor årligen.