Västernorrland

Ännu lugn vårflod

Den närmaste veckan förväntas normala flöden för årstiden i Indalsälven, enligt Fortims prognos. Nivån i magasinen är höga för årstiden på grund av tidigare snösmältning. Det finns fortfarande relativt stora snömängder kvar. Snabb avsmältning av snö kombinerad med stora regnmängder kan leda till höga flöden.