849 personer fick cancer på grund av Tjernobylolyckan

Nu har den första studien som visar på ett ökat antala cancerfall i Sverige efter Tjernobylolyckan publicerats,  och enligt den är det 849 personer i dom sju hårdast drabbade länen, däribland västernorrland, som fick cancer på grund av nedfallet.

Forskarna följde personer i dom hårdast drabbade församlinganran och jämförde antalet cancerfall med församlingar där det inte föll ner lika mycket cesium, och fann då en statistiskt säkerställd ökning.