Man avled när Sundsvalls sjukhus blandade ihop journalerna

En 56-årig man avled efter att han behandlats på Sundsvalls sjukhus med ledning av en annan patients journal.

Mannen kom in akut till Sundsvalls sjukhus i augusti förra året. Trots att hans identitet var osäker plockades en journal fram och användes när han behandlades för propp i lungan.

Han fick då en medicin som påverkade blodet.

Mannen blev hastigt sämre och avled av en blödning i hjärnan.

Sundsvalls sjukhus gjorde en anmälan och nu är Socialstyrelsen klar med sin anmälan.

Ingen enskild kan lastas, men var och en i vårdkedjan måste förvissa sig om vem man har att göra med, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut.

Och ansvaret det ligger hos verksamhetscheferna.