Sorgearbetet tar vid i Bjästa

Under gårdagskvällen var fritidsgården Hålan öppen i Bjästa för att ungdomar och deras föräldrar skulle kunna samlas för att prata om olyckan. Under dagen idag kommer Nätra kyrka att vara öppen och på Bjästa skola kommer ett elevvårdsteam att arbeta.

- Tankarna går förstås  i första hand till de familjer som drabbats, men vi vuxna kommer också att behövas i skolan idag för att stötta och ta emot elevernas funderingar, säger Ulla Rocksén, rektor på Bjästaskolan.