Härnösands vårdcentral kan få finnas kvar - som entrepenad

Härnösand kan komma att få länets nästa privata vårdcentral.

I alla fall hördes idel positiva reaktioner vid tisdagens landstingsfullmäktigemöte.

Det är Staffan Salomonsson, vars bolag idag driver vårdcentralen i Söråker, som har lämnat in ett förslag om att driva all primärvård i Härnösand på entreprenad. 

I förslaget räknar han även med specialistmottagningarna som ska bli kvar när sjukhuset i Härnösand lägger ner.

- Det är ett fantastisk bra tillfälle att pröva ett helt nytt sätt att driva närsjukvård, säger miljöpartiets Roy Resare.