Björnaborna utan vatten

Under natten till torsdagen har det uppstått en vattenläcka i Björna i Örnsköldsviks kommun, vilket innebär att dom boende i Björna är utan vatten i kranarna.

Man har nu hittat läckan och arbetar med att reparera skadorna, och någon gång på senare delen av förmiddagen beräknar kommunen att alla hushåll ska ha vattnet tillbaka.

Fram till dess så finns det vatten att hämta vid en brandbil på torget intill Tandkliniken i Björna.

Skadan på vattenledningarna tros ha uppstått efter vibrationer i marken vid tyngre markarbeten som genomfördes inärheten igår.

När vattnet börjar rinna igen så kan det vara missfärgat men fån kommunens tekniska kontor meddelar man att det inte är farligt - spola bara igenom kranarna ett tag så går det bra att dricka och använda vattnet.