Mammuten tillbaka i Västernorrland - efter 15 000 år

På lördag öppnar en utställning om Landhöjningen i Västernorrland. På Länsmuseet i Härnösand kan man då bland annat se en mammut i naturlig storlek, ett djur som travade omkring på tundran i Västernorrland för runt 15 000 år sedan.

Just nu pågår bygget av den tre och en halv meter höga ullhåriga mammuten. Det sker under ledning av den tyske mammutforskaren Bernard von Bredow som själv har grävt fram flera mammutar.

Man vet att mammuten levde här under slutfasten av den senaste istiden. Bland annat har man hittat mammuttänder i Sättna utanför Sundsvall och i Junsele och Edsele.

Forskare har diskuterat varför mammuten dog ut. Bernard von Bredow tror att det beror på att utsläppen av metangas från djuren blev så stora att klimatet påverkades och levnadsförhållandena försämrades.