Timråmoderater vill vara med i budgetberedningen

Moderaterna i Timrå vill vara med i budgetberedningen för att få information av alla nämnder och styrelsen om ekonomin.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår moderaterna att alla partier som finns med i fullmäktige ska få vara med så att också oppositionen får sakkunskap nog för att lägga fram en budget.

I dag ges den informationen bara till majoritetspartierna.