Västernorrland

Kvinnliga företagare missgynnas

Kvinnor missgynnas när de söker offentliga stöd eller annan finansiering av sina företag. Det visar ny forskning.

Kommande vecka arrangeras en workshop i Härnösand för att diskutera bland annat hur attityder kopplade till företagande och kön påverkar de möjligheter en företagare har.