Västernorrland

Barn deltar i riskexperiment

Forskare vid Mittuniversitetet ska hålla i ett stort experiment vilka risker barn i Jämtland och Västernorrland möter i vardagen.

I experimentet ska barn själva få fotografera situationer, platser och föremål som de upplever som riskfyllda och forskarna ska sedan analysera fotona.

Själva studien ska göras under september månad och man hoppas att tusentals barn ska delta. Resultat och slutsatser väntas klara i slutet av det här året.