Västernorrland

"Vajerräckena sliter sönder dig"

1:13 min

Sveriges motorcyklister går nu emot Folksams undersökning som visar att vajerräcken inte är farligare för motorcyklister än andra vägräcken. Undersökningen stämmer inte menar föreningen som tvärtom hävdar att vajerräcken kan ge svåra kroppsskador och skära av kroppsdelar på motorcyklister vid en krock.

– Man undviker att fara efter vajerräckesvägarna, för de är farliga om det skulle gå åt skogen, de sliter sönder dig, säger Leif Hemingsson, ordförande SMC.

Folksams undersökning visar att dödligheten vid olycka är lika hög för alla räcken, ungefär 50 procent, det bygger på statistik från polisen gällande dödsolyckor vid mc-olyckor. Men SMC tycker inte att undersökningen är riktigt rättvisande. De menar att kroppsskadorna blir svåra med vajerräcken med oskyddade stolpar. Konstruktionen på vajerräckena är så att stolparna är helt oskyddade. Stolparna är ofta vassa metallprofiler med synliga bultar, eller krokar som håller fast vajrarna. De stoppar upp en motorcyklist vid krock.

– Det är till och med bättre med en betongavskiljare i mitten om de är rundade. Det är bättre att en kropp i rörelse kan glida längs med staketet i stället för att åka in i en stolpe och snabbt stoppas upp, säger han.

Men det finns bättre konstruktioner enligt Leif Hemingsson. Det finns fasta räcken, runda rörräcken där stolparna är inklädda. På vissa orter i Sverige, där det är motorcykeltätare finns dessa räcken i stället för vajerräcken. Motorcyklisten kan glida med räcket utan att fastna i stolparna.

Men varför använder man vajerräcken då?

– För några år sedan när de började sättas upp var de billiga och enkla att sätta upp, men ett räcke är till för att skydda människor från att skadas mer också, än vad de skulle om de inte fanns, säger han.

Förutom mitträcken händer ett stort antal olyckor vid sidoräcken där motorcyklisten vid krasch glider under räcket. Där testar nu Trafikverket i Stockholm och Jönköping ett nytt slags underåkningsskydd som hindrar motorcyklisten från att glida under räckena. Leif Hemingsson beskriver det som en slags kjolar man sätter under räckena.

– Det hindrar motorcyklisten från att åka under räcket och slå sig sönder och samman mot stenblock på sidan om vägen och inte heller slå sig sönder och samman mot vägräckesstolpar och det är en fråga som SMC driver hårt, säger han.

Där det inte är brant terräng bredvid vägarna skulle det vara bättre att inte ha sidoräcken alls enligt Leif Hemingsson. Att vägarnas sidoområden helt röjdes från träd och stenar.

– Det vore idealet så att en motorcyklist som åker av landar mjukt i gräset i vägens sidoområde, men det är inte troligt att det kommer att kostas på efter mindre trafikerade vägar här i norrland, säger han.