Västernorrland

Ärftligt sjuka nekas hjälp med befruktning

Västernorrland är ett av fyra landsting i landet som vägrar låta blivande föräldrar med anlag för svåra ärftliga sjukdomar att få anlagen undersökta hos deras provrörsembryon.

Övriga 17 landsting i landet bekostar sådana undersökningar och väljer då bort embryot om anlaget finns där.

Medan i norrlandstingen erbjuds inte den möjligheten - av ekonomiska skäl, enligt Håkan Lindström, överläkare i Västerbotten.