Sundsvall

Sundsvall blir cykelvänligare

1:03 min

Kombinerade övergångsställen och cykelöverfarter målas i centrala Sundsvall. Målet är att de ska finnas längst med stadens huvudcykelnät och det är ett steg i att bli en cykelvänligare kommun.

– Det här en anpassning, för att förtydliga de regler som har gällt ganska länge. Men här har vi i Sundsvall legat lite efter, med att anpassa själva utformningen och målningen. Nu har vi bestämt oss för att vi ska lyfta cyklingen i Sundsvall och se till att det går bra att cykla här i staden, säger Madeleine Blom, projektingenjör vid Stadsbyggnadskontoret i Sundsvall.

Det är vita fyrkanter som kantar övergångsställena som markerar att det är en kombinerad gång- och cykelöverfart. Madeleine Blom berättar om reglerna som Sundsvallsbilisterna nu får vänja sig vid.

– I en korsning eller när du kör ut ur en rondell och du, efter korsningen eller utfarten ur rondellen, passerar en cykelöverfart - då ska man sänka hastigheten och släppa fram cyklande, säger hon.

Till hösten kommer skyltar sättas upp för att uppmärksamma bilister på korsande cykeltrafik.

– Då kommer skylten Varning för korsande cykelöverfart att sättas upp så att man är lite extra medveten om att här kan man behöva ta ner hastigheten och visa hänsyn, säger Madeleine Blom.