Sundsvall

Allt vanligare med skadedjur i hemmet

Antalet anmälda fall av kackerlackor och vägglöss ökar. Det enligt statistik från Trygg Hansa. Främsta orsaken är ett ökat resande.

Skadedjuren ökar mest i storstäderna och här i länet har det kommunala bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall problem med vägglus. De har nu en heltidsanställd som arbetar med saneringen. De senaste fem åren har anmälningarna om kackerlackor ökat med drygt 1200 procent, å vägglöss med 800 procent.