Bärplockare till Naggen

50 bärplockare kommer till Ånge

1:06 min

De 50 bärplockarna från Thailand kommer i dag till Naggen i Ånge kommun. De kommer att bo i en byggnad som gjorts om till tillfällig bostad. Brandingenjör Jonas Höglund vid Medelpads Räddningsförbund, gjorde under måndagen en brandskyddsöversyn av byggnaden.

Under brandskyddsinspektionen hittades några mindre brister. Men inga brister som är värre än att fastighetsägaren kan åtgärda dem själv och bara pricka av punkterna i ett protokoll, enligt Jonas Höglund, brandingenjör vid Medelpads Räddningsförbund.

Så som regelverket är utformat idag genomförs en brandinspektion endast i de fall då kommunen eller Räddningstjänsten på något sätt fått reda på att ett tillfälligt härbärge upprättats i en byggnad som normalt inte används som bostad. Då kan det bli aktuellt med vissa förändringar eller anpassningar för det ska godkännas. Enligt Jonas Höglund är det viktigt att inte tumma på brandsäkerheten.

– Bara för att du övernattar i en lokal som egentligen inte är tänkt för att övernatta i så ska du inte vara mindre säker där än vad du är i ditt eget hem, konstaterar Jonas Höglund.