Västernorrland

Västernorrlänningarnas sjukfrånvaro ökar

Sjukfrånvaron i Västernorrland har ökat stadigt sedan november 2010. Enligt Försäkringskassan var det så kallade sjukpenningtalet 7,24 dagar i landet under juni. Även skillnaderna mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro blir större.  

Det är en ökning med 0,8 dagar som skett, jämfört med samma period förra året. Sjukpenningtalet anger antalet frånvarodagar som ersätts med sjukpenning.

Skillnaderna mellan könen fortsätter också att öka. I juni var kvinnors sjukpenningtal 73 procent högre än männens.