Västernorrland

Unik minskning av farliga bakterier

1:59 min

Multiresistenta bakterier minskade inom vården förra året – men bara i Västernorrland.
– Minskningen beror på färre utskrifter av antibiotika och ett förbättrat hygienarbete, säger Eva Gunnarsson, hygiensjuksköterska på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

För drygt två år sedan var Länssjukhuset i Sundsvall bland de sämsta sjukhusen i Sverige på att efterleva basala hygienrutiner enligt nationella mätningar. I samband med mätningarna skedde också ett stort utbrott av multiresistenta bakterier i länet – en viktig väckarklocka.

– Vi har kanske inte varit riktigt på tårna tidigare. Men när det här utbrottet kom insåg vi att här måste vi skärpa upp våra rutiner och det kanske är det som visar sig nu, säger Eva Gunnarsson.

Uppryckningen har varit rejäl. De viktigaste åtgärderna som Länssjukhuset har jobbat med är att bli bättre på att efterfölja de basala hygienrutinerna och ha en tydligare klädpolicy för all personal som kan komma i kontakt med patienter. Städnivån har också höjts – i dag städas det alla dagar i veckan på sjukhuset.

– Alla pusselbitarna har bidragit till att vi har kunnat bryta den smittspridningen som vi hade på sjukhuset, säger Eva Gunnarsson.

Sjukhus är ingen vanlig miljö. I alla vårdmiljöer finns det en stor risk för smittspridning och det ger multiresistenta bakterier en chans att överleva. Tillsammans med en kollega jobbar Eva Gunnarsson mycket med att uppmärksamma betydelsen av goda hygienrutiner.

– Vi träffar både enhetschefer och personal som jobbar på vårdavdelning. Vi har även träffat städpersonal och transportörer. Vi gör alla en viktig del i arbetet och det är viktigt att alla är medvetna om hur man gör för att inte smitta ner patienterna. I de flesta fallen är det rena händer och rena kläder och en bra städning, säger Eva Gunnarsson.

Pontus Hellsén
pontus.hellsen@sverigesradio.se