Sundsvall/Timrå

Böter för tullbrott

Två företag i Sundsvall och timråområdet har fått böter av tullverket för att inte ha lämnat riktiga uppgifter i samband med import. Grunden för beslutet är olagligt undandragande av varor från tullövervakning.

Bötesbeloppen är drygt 100 000 kronor vardera för företagen.