Västernorrland

Längre restid än planerat med Botniabanan

0:33 min

I dag öppnade hela Botniabanan och Ådalsbanan för persontrafik. I och med det blir det möjligt att åka tåg hela vägen från Umeå till Stockholm. Men det kommer ta mycket längre tid än planerat.

När den nya tågbanan längst Norrlandskusten började byggas fanns en ambition om att tåget genom kortare restider skulle bli en verklig konkurrent till flyget. Men när Ådalsbanan öppnar för trafik visar det sig att tidsvinsten inte alls blir så stor som det var tänkt.

En resa mellan Örnsköldvik och Stockholm skulle enligt de första planerna ta runt 4 timmar och 20 minuter. När P4 Västernorrland söker på en resa mellan Örnsköldsvik och Stockholm den 6 augusti visar det sig att resan kommer att ta 7 timmar och 39 minuter. Det beror framförallt på ett tågbyte i Sundsvall, men också på att tågen längs Botniabanan är långsammare än det var tänkt och att järnvägen mellan Härnösand och Sundsvall inte har rustats upp. Roy Resarer (MP) ser det som ett misslyckande.

– Ur miljösynpunkt är det väldigt besvärligt. Här har man inte nått fram. Man har inte gjort de satsningar som man borde ha gjort, säger han.

En tågbiljett mellan Örnsköldsvik och Stockholm blir ungefär lika dyr som en flygbiljett, men med den stora skillnaden på restid kan det bli svårt för tåget att konkurrera med flyget på just den sträckan, säger Per Nyström, Botniatåg, till P4 Västerbotten. Istället framhäver han tågets fördelar på andra orter

– Skillnaden mellan tåg och flyg är tidsmässigt för stor. Men för att resa Umeå - Gävle så kanske inte flyget är det allra bästa, där blir tidsvinsten mycket mycket liten om man tar ihop det med transfertider och så vidare, säger han.