Junsele

Skyddsjakten upphävs

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på den genetiskt värdefulla varghonan i Junselereviret upphävs, efter ett beslut i förvaltningsrätten. Beslutet uppfyller inte kriterierna för att göra undantag från förbudet att döda vargar, och andra lösningar borde ha prövats istället, enligt ett pressmeddelande.