Sundsvall

Fick inte veta faran med saneringen

1:34 min

Mitthemlägenheten i Sundsvall hade förhöjda halter av det farliga ämnet asbest. Och Mitthem började sanera utan att de boende fick veta vad det handlade om. Familjen, med astmasjuka barn, har bott kvar i dammet i över en vecka utan svar.

Abdi Moalin, pappan i familjen, är besviken på hyresvärden och orolig för sina barns hälsa.

– Man måste kunna diskutera det här så att vi vet hur vi ska hantera det. Får vi bo kvar i vår lägenhet? Får vi gå in i köket när det är damm överallt? Det är ingen som berättar något, säger Abdi Moalin.

Asbest är ett samlingsnamn på en rad mineraler, som har använts bland annat för att de är hållfasta och värmeisolerande. Sedan 2005 får man inte använda asbest inom EU. Men ämnet finns kvar i vissa äldre hus och det skulle nu tas bort i familjen Moalins lägenhet.

Damm med asbestfibrer kan orsaka lungsjukdomar och tumörer. När Abdi Moalin läste det på internet blev han bekymrad. Två av barnen i familjen har astma och är extra dammkänsliga plus att föräldrarna lagar mat i köket, där det är smuts kvar från saneringen.

– När grabbarna som skulle renovera kommer för att fixa i badrummet och köket, har de vita kläder och skydd på sig. Jag frågade om det var farligt och de sa att det är det om man andas in det. Tänk att vi då springer omkring här och andas in luften och dammet, säger Abdi Moalin.

Familjen har lagt tid och pengar på att tvätta och städa efter den enligt dem stökiga saneringen. De har slängt all mat som kommit i kontakt med damm, då de inte har vetat om det har varit farligt att äta.

Jens Säterberg, chef för fastighetsutveckling på Mitthem, beklagar att informationen varit så dålig. Han säger att det inte är någon fara för familjen att bo kvar under saneringsarbetet. Men det borde familjen ha fått veta tidigare, medger han.

– Klart vi skulle ha informerat dem. Sedan finns det ju alltid undantag där det brister, men vi måste ta till oss det här. Naturligtvis utsätter vi ingen för någon risk, säger Jens Säterberg.

Aila Stefansdotter-Franck
aila_stefansdotter.franck@sverigesradio.se