Västernorrland

1200 färre statliga jobb i Västernorrland

1:26 min

Västernorrland har förlorat 1200 statliga jobb på sex år. Detta enligt uppgifter som Miljöpartiet tagit fram. Samtidigt har de statliga jobben blivit fler i storstäderna.

– Iställt för att skapa möjlighet till jobb i hela landet har alliansen drivit på utflyttningen från landsbygd till storstad, säger Tina Ehn som är landsbygdspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Under åren 2006-2011 har de statliga jobben flyttats från mindre orter till storstäderna. I Stockholm, Göteborg och Malmö blev de statliga jobben 1 700 fler, men i övriga landet försvann 14 000 statliga jobb, hävdar Miljöpartiet som anger Statistiska Centralbyrån, SCB, som källa.

I Västernorrland försvann 1200 jobb under tidsperioden. I antal miste Sundsvall flest, 309 stycken. Procentuellt sett försvann flest jobb från orter som Ånge och Timrå.

– Att människor frivilligt flyttar till städerna är inte ett problem i sig, men staten har ett ansvar att se till att statlig service som arbetsförmedling, postservice och försäkringskassa finns i hela landet och att folk inte kännner sig tvingade att flytta när servicen försvinner.

Politiken bör lägga sig i menar Tina Ehn. Även om varje myndighet kan se till sitt eget bästa så bör staten och politikerna ta ett helhetsgrepp och se till hela Sveriges bästa. 

– Om man vill ha levande orter så behövs  den här typen av akademiska jobb även på landsbygden.

Civilminister Stefan Attefall har inte tid att låta sig intervjuas men skickar via sin pressekreterare följande kommentar

"Siffrorna som Miljöpartiet presenterar i sin rapport är inte seriösa. De visar inte de faktiska förändringarna av antalet anställda i staten.

Under perioden 2008-2011 kan vi istället se att antalet anställda i statlig förvaltning, exklusive statligt ägda företag/bolag, istället totalt sett har ökat. I 100 kommuner ökade antalet anställda med cirka 10 000, och då räknar man inte med storstadsregionerna dit Miljöpartiet menar att alla jobb har flyttats.

Det är naturligt att antalet anställda under åren varierar, det finns nog ingen verksamhet där den siffran över tid är statisk. Men under de senaste åren går det inte att visa systematiska ökningar eller minskningar av antalet anställda utanför storstadskommunerna. Minskningar i ett antal kommuner kan istället i huvudsak förklaras av ombildningar och bolagiseringar av verksamheter som tidigare fanns inom Luftfartsverket, Vägverket och Banverket. Men dessa jobb har ju inte försvunnit utan i de allra flesta fall gått över till ny huvudman."

Men från Ånge säger kommunalrådet Sten Ove Danielssonatt de statliga jobben de facto har försvunnit från kommunen i snabb takt de senaste åren utan att ersättas av andra.

Postterminalen och kriminalvårdsanstalten Viskan är två av de större statliga arbetsplatser där Ånge mist sammanlagt cirka 140 jobb. Totalt på sex år har Ånge förlorat 173 statliga jobb enligt Miljöpartiets sammanställning.

Sollefteå har förlorat 167 statliga jobb på sex år. Några av de större tappen är Krisberedskapsmyndigheten med cirka 60 anställda och apoteksbolaget och skatteverket med cirka 25 anställda vardera.

– Det handlar ju också om att ha framtidstro, säger Tomas Falkensson som är näringslivschef i Sollefteå kommun. Människor som har jobb vågar titta på hus, de handlar i kommunen och spenderar pengar. Det är även många privata jobb som påverkas när statliga jobb flyttas.

Men hur hårt det slår i en kommun när statliga jobb flyttas beror också på hur stor andel av näringslivet de står för.

Timrå har förlorat nästan vart tredje statligt jobb sedan 2006 men näringslivschef Bill Bengtsson har svårt att komma på vilka arbetsplatser det handlar om. Den statliga sektorn är mycket liten i kommunen.

– Timrå och Örnsköldsvik har alltid varit de kommuner i länet där den privata sektorn är överlägset viktigast för medborgarna.

Antalet anställda inom statlig sektor i Västernorrland

                       2006            2011         Skillnad

Ånge                 835              662              -173
Sundsvall         5653             5344             -309
Timrå                327              226              -101

Härnösand        2076            1878              -198
Kramfors           459              412                -47

Sollefteå           1011             844               -167
Örnsköldsvik     1094             889               -205

Västernorrland 11455           10255           -1200

Källa: Miljöpartiet, som hänvisar till SCB