Västernorrland

Sex stärker äldre män

1:33 min

Forskning visar att sex är bra för äldre män och skyddar deras hjärtan. Att ha sex två gånger i veckan kan minska hjärtsjukdomar. Men känner de äldre till forskningen som visar att sex gör dem starkare.

Det är helt klart att sex är hälsosamt det är inget nytt, Men nu säger forskare vid New England Research Institute i USA att man skulle ha sex minst två gånger i veckan. På så sätt kan risken att drabbas av allvarliga hjärtsjukdomar, som hjärtinfarkt, minska med hälften.

Fördelarna kan ha att göra med dom både fysiska och känslomässiga effekter på kroppen. Det minskar också stressen och ger socialt stöd.

Resultaten, som publiceras i American Journal of Cardiology, visar att risken för hjärtsjukdom var betydligt lägre bland män som har sex två gånger i veckan eller mer jämfört med dem som har sex en gång i månaden eller mindre.

Så här reagerade några äldre människor i Sundsvall på forskningsresultatet. Några blev glada och vissa blev blyga och vågade inte att säga nått men de skrattade mycket när de hörde om nyttan med sex.

– Det verkar faktiskt rimligt, jag har själv läst om att det faktiskt ska vara bra för immunförsvaret och likande, säger Henrik Björk i Sundsvall.