Västernorrland

Vindkraften hotar stora fågelarter

1:50 min

Vindkraften ses av många som en ren och säker energikälla. Men forskning visar att vindkraftverken är direkt dödliga för stora fåglar som till exempel örn. På Mittuniversitetet i Sundsvall pågår nu ett forskningsprojekt för att skydda örnarna från vindkraften.

Civilingenjören Naeem Ahmed och hans kollegor på Mittuniversitetet jobbar med avancerad teknologi som ska skydda örnarnas liv.

Dom vill sätta upp kameror runt ett vindkraftverk som kan upptäcka örnar på väg mot kraftverket på flera kilometers håll. Då slås verket av och örnen riskerar inte att flyga in i dom snurrande rotorbladen. Kamerorna kan skilja på en örn och till exempel ett flygplan.

Det andra steget är att bygga ett system med ett högt alarmljud, som skrämmer bort örnen när den närmar sig vindkraftverket.

I Sverige får man inte placera vindkraftverken nära örnbon, det krävs ett avstånd på minst två kilometer. Trots det flyger örnar in i kraftverken och dör och i andra länder är problemet ändå större, det säger Anders Wirdhem som jobbar med fågelskyddsfrågor på Sveriges ornitologiska förening.