Västernorrland

Nya sätt att läsa tidningen får konsekvenser för pappersindustrin

6:33 min

Dagstidningarnas upplagestatistik visar på en nedåtgående trend. Det faktum att allt fler människor använder läsplattor och läser tidningar i sin smartphone betyder på sikt att papperstidningen är hotad. Detta får i sin tur konsekvenser för pappersindustrin.

Idag kom presenterades statistik på minskade tidningsupplagor - ser dystert ut för ALLA länets tidningar. Sundsvalls Tidning MINUS 1.400 exemplar vardagar och ännu värre på söndagar: minus 1.800 ex. Tidningen Ångermanland MINUS 700 ex, Örnsköldsviks allehanda minus 600 och Dagladet minus 200.

Samtidigt använder allt fler läspplattor, man läser tidningen i sin Smartphone. Detta sammantaget kan hota pappersindustrin.