Kramfors

Beslut om fiskodling anmäls

En fiskodling i Nordingrå sprider gödsel och förstör vattnet, bottnar och stränder. Det anser en person med hus i närheten och anmäler därför Länsstyrelsen i Västernorrland till justitieombudsmannen för beslutet tillåta fiskodlingen i fjärden. Anmälaren menar att beslutet var felaktigt eftersom det strider mot både länets och Sveriges miljömål.