Sundsvall

Snökanter trafikfarliga

1:01 min

Höga snökanter i vägkorsningarna skapar olycksrisker för trafikanter på många ställen i Sundsvall. Snöhögarna prioriteras sist i snöröjningen och på flera ställen kan det dröja länge innan de röjs undan.

Höga snökanter i vägkorsningarna gör att det är väldigt dålig sikt för gångare och bilister på många ställen i Sundsvall. Och på flera ställen kan det dröja länge innan snön röjs undan.

- Det tar två-tre veckor med att bredda alla vägar och det är ett stort problem när det är en trafikfara, säger Mikael Johansson arbetar på Gatuavdelningen på Sundsvalls kommun.

Först eftar att snön tagits bort från vägbanor röjs trottoarer och gångvägar. Därefter börjar arbetet med att plocka bort kanter och högar som skymmer sikten.

Stefan Alm är platschef på SverigeTaxi Sundsvall. Han skulle gärna se att snökanterna försvann snabbare än vad de gör nu.

- Det är ju ett säkerhetsproblem. Snabbt borde de få bort snökanterna så att man inte behöver köra fram fronten på bilen så långt ut i vägen, säger Stefan Alm.

Även för de gående blir de höga snökanterna problem.

– Jag går ganska mycket och då blir det farligt vid övergångsställena då trafikanterna har svårt att se oss, säger Anna Larsson i Sundsvall.

I Sundsvall har man i veckan börjat med att frakta bort snöhögarna.

Reporter Klas Lignell.