Västernorrland

Gratis glasögon för barn diskuteras inom landstinget

0:50 min

Det skulle kosta landstinget ungefär åtta och en halv miljon kronor per år att ge gratis glasögon till alla barn upp till sexton år. Det svarar landstingsledningen på en fråga från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Det finns idag inget politiskt förslag i landstinget om att införa gratis barnglasögon utan oppositionen har bara krävt en utredning av kostnaderna. Det gjorde de i en motion som ska upp till behandling på landstingsfullmäktige som sammanträder under onsdagen.

Idag är det barn upp till sju år som kan få glasögonbidrag av landstinget ( I vissa fall kan det ges till barn upp till tolv år) och det är ögonläkare som avgör behovet.
Bidraget är på 450. 750 eller 900 kronor beroende på hur stort synfelet är.
Men barn med riktigt dålig syn, mindre än 0,3 i synskärpa, får redan idag gratis glasögon och andra synhjälpmedel ändå upp till nitton år.

Glasögonbidraget har hittills inte varit en större kostnad för landstinget. 2011 utbetalades cirka 290 000 kronor till 370 barn.  

Men gratis glasögon till alla barn skulle innebära en betydligt högre kostnad.
Om man räknar med att femton procent av alla barn upp till sexton år är i behov av någon form av glasögon så skulle det handla om cirka 6500 barn i Västernorrland. Det skulle ge en kostnad på cirka 8,5 miljoner per år. Vid beräkningen har man utgått från en genomsnittskostnad på 1300 kronor per glasögon.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga behovet av glasögon hos barn i Sverige och också kartlägga vilket stöd de olika landstingen erbjuder. Om det behövs ska Socialstyrelsen sedan ta fram ett förslag på hur en mer likvärdig hantering över hela landet kan skapas. Den här kartläggningen ska vara klar senast 1 junii år.