Örnsköldsvik

Storbrand i Bergom utanför Örnsköldsvik

0:31 min

En större ladugård i Bergom, mellan Bjästa och Örnsköldsvik, brann ned till grunden under förmiddan. Inga människor och inga djur fanns i byggnaden berättar räddningsledare Åke Landfors.

Polis har spärrat av Bergomsvägen nu. Säkerhetsavstånd på ca 3-400 meter råder p g a gasoltuberna samt även att det kan läcka ut giftig gas.

I ladugården skall ha funnits bl.a husvagnar, traktorer samt som sagt ett okänt antal gasoltuber. Platsen ligger i mycket nära anslutning till vägen men även övrig bebyggelse.