Junsele

Skyddsjakten på Junselevargen stoppad igen

Nu är det återigen stopp för skyddsjakten på vargtiken i Junsele.Det beslut som Naturvårdseverket fattade under förmiddagen har inhiberats av Förvaltningsdomstolen sedan beslutet överklagats av Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen.

Nu ska Förvaltningsrätten återigen göra en bedömning av ärendet innan ny dom kan komma om det blir jakt eller inte. Förra gången så tog det rätten lite drygt en månad att komma till beslut.

Samebyarna, som har vinterbete för sina renar i området kring Junsele, begärde skyddsjakt sedan den ensamma vargtiken ställt till stor skada bland renarna. På egen hand har vargen rivit 23 renar och också vid upprepade tillfällen skingrat hjordarna med mycket extraarbete för samebyarna som följd.

Samebyarna är också oroliga för att de ständiga vargattackerna ska inneebära att kalvningen misslyckas för många dräktiga vajor under våren.

Naturvårdsverket har accepterat samebyarnas begäran och skriver i sitt senaste beslut att den svenska vargstammen inte står och faller med en ensam varg.

Men Naturskyddsföreningen har talrätt i den här typen av frågor och det innebär att Naturvårdsverkets beslut nu återigen ska granskas av Förvaltningsrätten.