Västernorrland

"Kulturhuvudstadsåret gynnar hela Norrland"

1:22 min

Umeå försöker få fler kommuner med på kulturhuvudstadsåret 2014. Men i så fall måste kommunerna själva finansiera det. Örnsköldsvik är redan på, men i Sundsvall är det enligt kultur- och fritidsnämnden svårt att få fram pengar till nya projekt.

Jan Björinger som är kulturhuvudstadsdirektör säger att Umeås kulturhuvudstadsåret gynnar hela Norrland, och han försöker få hela regionen med sig i olika kultursatsningar.

Umeå kommun får 80 miljoner från staten till kulturprojekt år 2014. Kommunen själv bidrar med drygt 100 miljoner. Och de kommuner som väljer att hoppa på projekt får själva stå för finansieringen.

Men kultur- och fritidsnämnden i Sundsvall har en knaper budget.

Det säger ordförande Reinhold Hellgren (C). Han vill lägga mer pengar på kreativa samarbeten mellan de nordliga länen. Och han hoppas att resten av Sundsvalls kommun kommer att stötta honom.

– Vi har en ekonomisk situation som är knapp. Men det här prioriterar vi i kultur- och fritidsnämnden, naturligtvis. Så vi kommer att skapa utrymmen i budgeten, säger Reinhold Hellgren.

Hur ska ni göra det då?

– Vi får ta från andra ställen. Men varifrån det blir är en senare fråga.

Exempel på projekt som de nordliga länen kan samarbeta inom är att ha ljussatta isskulpturer eller lekplatser som dyker upp på oväntade ställen. Enligt  Jan Björinger är det bra med sådant som går att flytta mellan olika städer.

Och en gemensam marknadsföring i Europa skulle sätta de nordliga länen på kartan och locka hit turister, medan kultursatsningar i stort skulle skapa fler jobb, säger han.

– Kulturen och dess provokationer kan nå in i alla branscher. Den gör att vi kan utveckla produkter och tjänster som ligger i framkant. Och som man kan ta bra betalt för på världsmarknaden. I Åbo, som var kulturhuvudstad 2011, skapades 3 300 nya helårsjobb till följd av kulturhuvudstadssatsningen och det är en långsiktig lösning, säger Jan Björinger.

Aila Stefansdotter-Franck
aila_stefansdotter.franck@sverigesradio.se