Härnösand/Västernorrland

Ljusare bild av landstingsekonomin

Landstinget Västernorrland som för ett par år sedan hade en kostnad per patient som hörde till de högsta i landet har nu lyckats ta sig nästan till riksgenomsnittet.
Det sa landstingsdirektör Anders L Johansson när han inledde landstingsfullmäktiges möte i Härnösand idag.

Det är i och för sig fortsatt stora underskott inom sjukhusvården men primärvården är på rätt väg och på väg mot en ekonomi i balans, sa landstingsdirektören bland annat.

Bilden han målade upp av landstinget var i ljusare färger än på länge:
– Nu är den nya ledningsorganisationen för landstinget infört med fyra vårdområden istället för geografiska förvaltningar, ett för varje sjukhus som man haft tidigare. Nu kommer fokus att vara på god vård och man kan följa vårdprocesser och behandlingslinjer även i budget och bokslut.

– Nu har vi redskapen och verktygen. 2013 blir ett spännande år och nu ska vi visa resultat av den nya organisationen, sa Anders L Johansson när han talade inför landstingsfullmäktiges politiker idag.

Enligt det preliminära bokslutet för 2012 går landstinget med 19 miljoner i överskott. Men den egentliga vården går 143  miljoner back, vilket är en försämring jämfört med året innan.
Det som räddar bokslutet för 2012 är Afa-pengarna, pensionspremier som återbetalats till landsting och kommuner.