Västernorrland

Brister och skador Lex Maria-anmäls för sällan vid Landstinget Västernorrland

0:41 min

Allvarliga brister och skador inom vården ska Lex Maria anmälas men det fungerar dåligt inom sjukvården i Västernorrland. Eftersom dokumentationen är så dålig vet man inte om de allvarliga vårdskadorna ökar eller minskar, säger Kerstin Nygren som är ordförande för revisionen som har granskat Lex Maria-anmälningarna.