Örnsköldsvik

Trafikverket öppnar för nya diskussioner för ombyggnad av väg 335

Trafikverket har ändrat sig när det gäller upprustningen av väg 335 mellan Sidensjö och Överhörnäs. Efter många och högljudda protester från bland andraÖrnsköldsviks kommun mot Trafikverkets planer öppnas det nu upp för en dialog.

På torsdagen möttes representanter från kommunen och Ingela Månsson från trafikverket bekräftade att planerna har ändrats:

– Vi har lyssnat och öppnar nu upp för en dialog under våren, bekräftade Månsson efter mötet.

Tidigare har Trafikverket hävdat att verkets beslut inte gick att överklaga.

Trafikverkets planer på att bland annat bredda vägen med tre decimeter har mötts av en våg av protester. Från bybor, trafikanter och inte minst Örnsköldsviks kommun.

– Det är bra att vi nu fått en öppning, säger kommunalrådet Glenn Nordlund.

Vad händer nu med vägen?

– Kanske blir det så att länsstyrelsen ändrar sig när det gäller prioriteringen, det vill säga, hur länstransportplanen ska se ut åren framöver. Den planen håller på att revideras och då kan det finns en öppning, säger Glenn Nordlund.

Kan det bli aktuellt att kommunen går in med pengar i projektet?

– Det får bli en punkt under de kommande diskussionerna, säger Nordlund.

Vad händer nu?

– Närmast kommer kommunen och länsstyrelsen att träffas, avslutar Glenn Nordlund.

Frågan är om dagens möte där trafikverket svängt också innebär att hela projektet med att förbättra vägen kommer att försenas?

– Det tror jag inte, säger projektledaren Ingela Månsson. Vi har för avsikt att börja 2015, kanske redan 2014.

Om vägen kommer att få en delvis ny sträckning i närheten av två trånga broar förbi By vattentäkt återstår att se:

– Vi måste skydda två vattentäkter efter den här vägen, det är prio ett, säger kommunalrådet Glenn Nordlund.