Västernorrland

Många feta 40-åringar i Västernorrland visar hälsoundersökningar

1:34 min

Nu finns det svart på vitt: västernorrlänningarna är verkligen feta. Dessutom är länsborna ännu fetare än vad de själva tror. Det visar ett års hälsoundersökningar bland länets 40-, 50- och 60-åringar.


– Det är oroväckande, säger Peter Möllerswärd som är folkhälsoplanerare på landstinget. I befolkningsenkäterna som görs vart fjärde år så säger vi att 17 procent ligger på fetma, men här när distrikssköterskorna verkligen har vägt och mätt alla så ser vi att nästan 25 procent har BMI över 30, dvs gränsen för fetma.

4000 hälsoundersökningar har gjorts på länets vårdcentraler. Det är 44 procent av alla som fyllt 40, 50 eller 60 under året. Och riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar finns där:

Bland sextioåringarna har 27 procent av männen och 18 procent av kvinnorna högt blodtryck, över 140/90. 87 procent av kvinnorna och 69 procent av männen har högt kolesterolvärde (över 5). Var sjunde röker, många är stressade och har svårt att sova.

Många vet redan att de behöver förändra sina liv, andra blir besvikna när de ser sin hälsoprofil säger Monica Bjelkeby Jonsson som är distrikssköterska på vårdcentralen i Själevad som tidigt var i gång med hälsoundersöknigarna. Och resultaten för fetma är oroande.

– Det som är extra allvarligt är att 40-åringarna har sämre matvanor än 50- och 60-åringarna. Många i den åldern har ju dessutom barn hemma.