Högskolor blir inte den motor för näringslivet som man kunde förvänta

En högskola i en region påverkar inte företagslivet på det sätt som kunde förväntas. Det har SACO kommit fram till eftrer att ha studerat orter som har haft en högskola under tiden 1977 till 1995.

Helena Persson som är nationalekonom på SACO har mätt hur högskolan har påverkat hur företag överlever och om de blivit mer kunskapsintensiva men också hur sysselsättningen påverkas och om antalet högutbildade ökar.
Men några sådana samband har inte hittats.
I dag finns det runt 50 högskolor och universitet i Sverige varav Mitthögskolan är det sista universitetet.