Byggprojekt oroar sjukhuspersonal

Byggstarten på Sundsvalls sjukhus rycker allt närmare.

Om några veckor ska de delar av huset, där strokeavdelningen ligger byggas om. Där är personalen orolig för hur deras arbetsmiljö kommer att påverkas av bygget.

Sjukhusledningen ombads redan i november att ta fram en plan för hur patienternas och personalens säkerhet ska lösas, men något svar har inte kommit än.

Nu blir det en fråga för Arbetsmiljöverket.