Fler Taxifel

Taxibranchen uppvisar brister i laglydigheten. I den pågående skattekontrollen av taxiföretag kommer så många som 75 procent av företagen att brottsanmälas. Det berättade vi om i tisdags. Och vid en poliskontroll igår i Sundsvall var det bara sju av 27 kontrollerade bilar som klarade kraven.