Transport varslar om konflikt

Transport har varslat om konfliktåtgärder mot Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

375 företag och 600 medlemmar som är verksamma i Västernorrland berörs av varslet.

Varslet gäller bland annat övertidsblockad, blockad mot nyanställning och inhyrning av personal och arbete med gods som omdestinerats.

Några undantag för bland annat snöröjning och transporter av läkemedel och djur kommer inte att göras. Inte heller för röjningsarbetet efter stormen i södra Sverige.

Konflikten börjar vid midnatt  den 11 februari om inte parterna kommit överrens.