Avgångsvederlag till museichef

Museichefen i Örnsköldsvik, Lena Nordström, får 850.000 kronor i avgångsverderlag av kommunen när hon idag fick lämna jobbet. Enligt Siv Sandberg som är kultur och fritidschef är det det samlade lederskapet som brustit och som är så allvarligt att Lena Nordström tvingats gå från jobbet. Att hon tillsatte en bidragstjänst utan att underrätta facket är bara en av flera bitar i den här historien säger Siv Sandberg.