10-åriga Johanna får hjälp

Tioåriga Johanna Eriksson i Viskan får nu den sjukgymnastik och det varmbad hon behöver för bästa möjliga livskvalitet.

Johanna är reumatiker och det var sent i höstas som vi berättade att hon inte får den här viktiga behandlingen därför att det inte finns resurser.

Men nu finns beslut på en försöksverksamhet som innebär att Johanna får komma till sjukhuset i Sundsvall 3-4 gånger per år en vecka i taget för intesivbehandling.