Värmekameror ger effektiv släckning

Effektivare släckning och snabbare undsättning av människor i fara vid brand.

Det är ett par avgörande fördelar med den investering på värmekameror, som Räddningstjänsten i Högakusten Ådalen gjort.

Genom att använda värmekameran kan släckningsarbetet riktas effektivt varför förstörelsen minimeras i samband med insatserna, säger vice räddningschef Kjel-Åke Källström.