Västernorrland

Hårda krav på ideellt arbete i idrottsföreningar

1:55 min

Många idrottsföreningar ställer hårda krav på föräldrar - krav som innebär att klippa gräsmattor, sälja bingolotter, städa lokaler och mycket annat. Många föreningar har ont om pengar och mycket av verksamheten bygger på just ideellt arbete. För Viktoria Eade  ensamstående mamma till fyra barn blev kraven orimliga.

– När man som jag är ensamstående med fyra barn blir kraven alldeles för hårda. Jag kan och vill göra saker. Jag är inte lat. Men jag måste få göra saker mer på mina villkor, när jag verkligen har tid, säger Viktoria Eade från Matfors. Jag har jobbat med föreningar i många år men aldrig upplevt en så strikt hållning som här.

Runt 20 000 personer i Västernorrland har någon typ av uppdrag eller arbete knutet till en idrottsförening. Många av dom är föräldrar med barn som spelar fotboll,innebandy, ishockey eller rider, simmar eller dansar eller nåt annat i föreningarnas regi.

Alla har det förstås inte lika tufft som Viktoria Eade, men för många riskerar det att bli droppen som får bägaren att rinna över. Det blir stress och frustration av att inte hinna med.

Samtidigt är det engagemanget omistligt för föreningarna. Västernorrlands idottsförbund räknar med att det ideella arbete som utförs för föreningarna motsvarar ett värde på mellan 660 och 700 miljoner kronor per år. Pengar som inte finns i några kassakistor.

Viktoria Eade har efter långa diskussioner fått gehör från två av de föreningar hon jobbar med. Men hon anser att krav måste vara personanpassade om alla ska kunna vara med.

– Efter många diskussioner då jag fått vända in och ut på mig själv har jag nu fått gehör för mina synpunkter från två föreningar. Men det borde vara självklart att anpassa kraven efter olika människors förutsättningar. Om inte tvingas ju barn sluta för att föräldrarna faktiskt inte har möjlighet att ställa upp på föreningarnas villkor. Det blir ju en sorts diskriminering, menar Viktoria Eade.

Föreningarna måste se över sin verksamhet och fundera på vad som är rimligt att kräva av föräldrar till idrottande barn i form av ideellt arbete, menar Mats Hamberg på Västernorrlands idrottsförbund. Men han ser också orsaker till varför det krävs allt mer ideellt arbete bland föreningarna.

– Dels är det så att de gamla trotjänarna, såna som lade ned 40 till 50 år på arbete i en förening, håller på att försvinna. Samtidigt som arbetsuppgifterna blir fler och fler, säger Mats Hamberg.

– Den tid man lägger ned på föreningsarbete blir kortare. man engagerar sig så länge ens egna barn deltar i olika verksamheter, men inte mer.

Samtidigt är det ideella arbetet en nödvändighet för föreningarna. Västernorrland Idrottsförbund räknar med att det motsvarar ett värde på mellan 660 och 700 miljoner kronor per år, pengar som föreningarna inte skulle kunna uppbringa på annat sätt.

Så hur ska man då lösa problemet?

– Jag tror att föreningarna måste titta på och värdera sin verksamhet och hitta en nivå som är rimlig för hur mycket arbete man kan kräva av de som jobbar ideellt, säger Mats Hamberg.

Stig Edfast
stig.edfast@sverigesradio.se