Landstinget får bakläxa från revisorerna

Landstinget har fortfarande problem med bland annat hanteringen av fakturor, det visar en granskning som landstingets revisorer gjort.

I flera fall av represenation framgår det inte vem som har representerat och varför på fakturan.

Revisorernas ordförande Freja Tjärnberg, centerpartist, tror inte att det rör sig om oegentligheter, utan om rent slarv.

Av revisionsrapporten framgår också att en investering på kvinnokliniken i Sollefteå blev 50 000 kronor dyrare än vad landstingsstyrelsen godkänt.

Senast den 11 mars ska landstingsstyrelsen svara på revisorernas kritik.