Klartecken för Mittnytts flytt till Sundsvalls hamn

Personalen på Sveriges Telivisions Mittnytt i Sundsvall kan fortsätta packa för flytt till Inre hamnen. Nu säger företagets ekonomichef att flytten blir av, trots allt.

Som vi tidigare berättat fick Sveriges Televisions ledning kalla fötter - efter att kontraktet med fastighetsägaren skrivits under. Ledningen tyckte att lokalerna i gamla färjeterminalen var för stora.

Men när Sveriges Televisons ekonomichef Fredrik Green besökte Mittnytts redaktion i dag förklarade han att flytten inte är i fara. Kontraktet med Norrvidden ska inte rivas upp.

Sveriges Television vill istället i sin tur hyra ut den del av lokalerna som dom inte anser sig behöva.