Oro bland anställda inom frivården

Det råder stor oro bland de anställda vad gäller de stora besparingar som nu aviseras inom kriminalvården och frivården.

Många jobb är hotade och dessutom de anställdas hälsa, menar de.

Nu har frivårdsenheter runt om i landet, bland annat i Härnösand, skrivit ett brev till justitieminister Thomas Bodström där de frågar hurdan kriminalvård han egentligen vill ha.

Risken är att allt färre får frivårdspåföljd och fler döms till fängelse, vilket egentligen är mycket dyrare, skriver de i brevet.