Scenhusbygget vållar nya debatter

Nu är har frågan om ett nytt scenhus i Sundsvall blossat upp igen efter att moderaternas oppositionsråd, Mikael Sjödin, gått till hårt angrepp mot stadsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Andersson.

Sjödin tycker att nämnden gör fel när dom igår bestämde sig för att spara tid genom att inte göra någon detaljplaneprövning. En prövning som skulle innebära att man i detalj redovisar hur huset ska se ut innan man börjar bygga.

Men Lennart Andersson har svårt att förstå kritiken.

- Kommuninnevånarna blir exakt lika inblandade i det här bygglovsärendet. Det kommer att ställas ut till allmänhetens beskådande och det är exakt samma handläggning som annars, säger Lennart Andersson